Electrophysiology CINRE, hospital BORY

Jan Hluchy, WPW and preexcitation syndromes, book
pace logo, pacing and clinical electrophysiology elsevier logo european heart journal case report journal of cardiac electrophysiology

Elektrofyziológia CINRE

 • EKG
 • SAECG
 • EKG Holter
 • Tlakový Holter
 • Echokardiografia (TTE, TEE)
 • Ergometria
 • Adenozínový test
 • Ajmalínový test
 • Valsalvov test
 • Masáž karotického sínusu
 • Head-up tilt test
 • Schellongov test
 • Hyperventilačný test
 • Elektrická kardioverzia
 • SVT, VT, extrasystoly (Rádiofrekvenčná ablácia)
 • Fibrilácia predsiení (Ablácia pulzným poľom - FaraPulse)
 • Implantácia loop rekordérov
 • Implantácia kardiostimulátorov


Kontakt

Adresa
 • Elektrofyziológia CINRE (Nemocnica BORY)
 • Ivana Kadlečíka 2
 • 841 03 Bratislava
e-mail
 • epcinre@cinre.sk
ICD-10 Code Lookup Tool