Electrophysiology CINRE, hospital BORY
epCINRE / Ajmalínový test

Ajmalínový test

 • Ajmalínový test sa používa na demaskovanie Brugada znaku Typ 1
  • u pacientov s podozrením na Brugada syndróm
  • ktorý nemajú na EKG Brugada znak Typ 1
   • napr. pacient mal synkopu a člen rodiny nálhe zomrel.
 • Brugada syndróm
  • Je genetické ochorenie (opísané v roku 1992).
  • Spôsobuje život ohrozujúcu komorovú arytmiu
   • (komorovú tachykardiu alebo komorovú fibriláciu)
  • Počas komorovej arytmie vznikajú u pacienta symptómy:
   • Palpitácie
   • Synkopa
   • Nočné agonálne (lapavé, chrčavé) dýchanie
   • až náhla kadiálna smrť
  • Symptómy (ktoré vznikajú pre komorovú arytmiu)
   • sú častejšie v noci alebo počas spánku (ako cez deň).
    • pre zvýšený tonus n. vagus.
  • Brugada znak (Typ 1 alebo Typ 2)
   • má na EKG cca 1% ľudí.
  • Brugada syndróm má cca 1/5000 - 1/2000 ľudí.
   • Brugada syndróm je “symptomatický Brugada znak"
    • pacient má na EKG Brugada znak
    • a má symptómy pre spomínanú komorovú arytmiu.
ajmaline test for Brugada syndrome


Syndróm náhlej smrti počas spánku

 • Sudden unexpected noctural death syndrome (SUNDS)
 • Je náhla neočakávaná smrť počas spánku bez jasnej príčiny
  • u pacientov bez štrukturálneho poškodenia srdca.
 • Najčastejšia príčina je komorová arytmia
  • ktorá vedie k zástave srdca, a následne k náhlej kardiálnej smrti.
  • Väčšina týchto pacientov má na EKG Brugada znak (Typ 1 alebo Typ 2).
 • Za najčastejšiu príčinu SUNDS sa preto považuje Brugada syndróm.
 • Náhle nočné úmrtia sa vyskytujú hlavne v juhovýchodnej Ázií:
  • Filipíny (43/100 000 obyvateľov)
  • Thajsko (38/100 000 obybateľov)
 • Niektoré krajiny majú pre časté náhle úmrtia v spánku vlastné označenie:
  • Lai Tai – Thajsko (Lai Tai znamená: “spánok a smrť”)
  • Bangungut – Filipíny (Bangungut: “zdvihnúť sa a stonať/chrčať v spánku”)
  • Pokkuri Death Syndrome - Japonsko
  • Dolyeonsa - Kórea
  • Dream Disease - Havaj
  • Sudden manhood death syndrome - Čína
Sudden unexpected noctural death syndrome (SUNDS), Brugada syndrome, ventricular arrhythmia


Brugada znak na EKG

 • Prítomnosť Brugada znaku (BrZ) na EKG nemusí byť permanentná,
  • preto sa BrZ na bežnej kontrole u lekára nemusí zachytiť.
 • Je známe že BrZ sa môže objavovať a miznúť počas dňa.
 • BrZ na EKG môžu demakovať provokujúce faktory:
  • Horúčka (zvýšená telesná teplota)
  • Niektoré lieky:
   • Blokátory sodíkového kanála
   • Beta blokátory
   • Tricyklické antidepresíva
   • Lítium
   • Lokálne anestetiká
   • aktuálny zoznam liekov: BrugadaDrugs.com
  • Alkohol
  • Kokain
  • Hyperkaliémia
  • Veľká porcia jedla (zbýšený tonus n. vagus)
Brugada syndrome (pattern, sing) fluctuation, fever, drugs, daily

Ajmalínový test (Indikácie)

 • Ajmalínový test sa vykonáva pri podozrení na Brugada syndróm:
 • Indikácie
  • Asymptomatický pacient s Brugada znakom Typ 2 a aspoň jedno:
   • Náhla kardiálna smrť u člena rodiny (vo veku < 45 rokov).
   • Brugada znak Typ 1 u člena rodiny.
  • Symptomatický pacient s Brugada znakom Typ 2
   • nektorí lekári v tomto prípade nevykonávajú Ajmalínový test
    • stav hodnotia ako Brugada syndróm (aj bez Ajmalínového testu)

 • Ajmalínový test sa nevykonáva ak má pacient:
  • Brugada znak Typ 1 a je symptomatický alebo asymptomatický
   • stav sa hodnotí ako Brugada syndróm
  • Brugada znak Typ 2 a
   • v rodine nie je anamnéza náhleho úmrtia
   • v rodine nemá nikto Brugada syndróm (ani Brugada znak Typ 1)
ajmaline test protocol - indication

Ajmalínový test (Kontraindikácie)

 • Alergia na Ajmalín
 • AV blok 2. alebo 3. stupňa
 • Predĺžený QT interval
 • Manifestné srdcové zlyhávanie
 • Ejekčná frakcia <35%
 • Stav po infarkte myokardu (prvé 3 mesiace)
 • Intoxikácia digoxínom (glykozidmi)
 • Gravidita, laktácia
 • Myastenia gravis
ajmaline test protocol - contraindication

Ajmalínový test (Postup)

 • Príprava pacienta
  • Pacient musí byť nalačno
   • pre riziko aspirácie, počas komorovej arytmie,
   • ktorá môže vzniknúť poča podávania Ajmalínu.
  • Defibrilátor
   • V prípade komorovej arytmie počas podávania Ajmalínu,
   • musí pacient dostať defibrilačný výboj.
  • Monitoring
   • Počas podávanie Ajmalínu sa u pacienta monitorujú vitálne funkcie:
   • EKG, saturácia, tlak.
 • EKG
  • Zvody V1 a V2 sa umiestňujú vyššie do 2. medzirebria.
   • Sú senzitívnejšie pri diagnostike Brugada znaku,
   • pretože sa "lepšie pozerajú" na pravú komoru (RVOT),
   • kde je dominantná elektrická porucha pri Brugada syndróme.
  • EKG sa točí:
   • Pred podávaním Ajmalínu (bazálne EKG)
   • Počas podávania Ajmalínu
   • Po ukončení podávania Ajmalínu až do normalizácie EKG:
    • a v 10., 30., a 60. min. od ukončenia podávania Ajmalínu.
 • Podávanie Ajmalínu
  • Ajmalín (Európa) sa podáva rýchlosťou 1 mg/kg za 5 min. (i.v.)
   • Podľa regiónu sa používajú aj iné blokátory sodíkového kanála (BSK):
   • Flecainide (Európa) 2 mg/kg za 10 min. (i.v.)
   • Procainamide (Severná Amerika) 10 mg/kg za 10 min. (i.v.)
   • Pilsicainide (Japonsko) 1 mg/kg za 10 min. (i.v.)
   • Pri demaskovaní Brugada znaku má najvyššiu senzitivitu Ajmalín.
Brugada syndrome V1 and V2 leads placement - second (2nd) intercostal space above normal

EKG počas Ajmalínového testu

ECG Brugada ajmaline challenge, administration of ajmaline during continuous ECG
Pacient mal normálne bazálne EKG. Počas podávania Ajmalínu 1mg/kg za 5min. sa v 4. minúte demaskoval Brugada znak Typ 1, podávanie Ajmalínu bolo zastavené v 4. mininúte pre pozitivitu testu.

Ajmalínový test (Ukončenie)

 • Brugada znak Typ 1
 • Rozšírenie QRS oproti bazálnemu EKG ≥130%
 • Vzostup ST segmentu ≥2 mm pri pre-existujúcom Brugada znaku Typ 2
 • Komorové extrasystoly
 • Komorová arytmia (riziko je cca 1-2%)
  • vyžaduje akútnu defibriláciu
 • Pacient dostane celú dávku podľa váhy
  • napr. 100kg pacient dostane 100mg Ajmalinu za 5min.
  • a nenastane žiadna zmena na EKG
 • Hypontenzia (systolický tlak >90mmHg)
Brugada syndrome, risk during administration of ajmaline - ventricular fibrillation
Fibrilácia komôr


Mechanizmus Ajmalínu

 • Pri Brugada syndróme sú dominantne poškodené sodíkové (Na) kanály
  • a čiastočne sú poškodené aj káliové (K) a kalciové (Ca) kanály.
 • Medzi najznámejší gén ktorý kóduje sodíkové kanály patrí SCN5A
  • sú známe aj iné gény (SCN10A, SCN1B, SCN2B...)
 • Pri poškodení inónových kanálov (Na, K, Ca)
  • dochádza k zmena akčného potenciálu
  • túto zmenu vidíme na EKG ako Brugada znak.
 • Táto elektrická zmena (akčného potenciálu) je hlavne v RVOT.
  • preto vidíme Brugada znak vo zvodoch V1 a V2
  • ktoré sa "pozerajú" na pravú komoru a RVOT.
 • Čiastočne poškodné inónové kanály nemusia vyvolať Brugada znak
  • pretože zmena akčného potenciálu nie je dostatočná.
 • Ajmalín zvýrazní poškodenú funkciu inónových kanálov.
  • Vzniká oneskorená depolarizácie RVOT
   • a transmurálna disperzia (epikard-endokard) akčného potenciálu.
   • ide o rozdiel dĺžky akčného potenciálu v epikarde a endokarde
  • Vznika teda zmena depolaridzácia aj repolardizácie.
  • Na EKG sa potom demaskuje Brugada znak

mechanism of ajmaline - brugada syndrome
Ajmalín zvýrazní poškodenú funkciu inónových kanálov, hlavne sodíkových ale aj káliových a kalciových. Nastane rozdiel akčného potenciálu hlavne v oblasti výtokového traktu pravej komory (RVOT). Dochádza ku rozdielu akčného potenciálu medzie endokardom a epikardom. Vznikne transmurálny gradient akčného potecniálu a transmurálna disperzia repolarizácie.

Reference 1 - Ajmaline test

Reference 2 - Ajmaline test

Reference 3 - Ajmaline test

Reference 4 - Ajmaline test
ICD-10 Code Lookup Tool